Okolicznościowe

Wróć do wszystkich kazań (audio)

25.03.2019 (Uroczystość Zwiastowania Pańskiego)

Zgoda Maryi


19.03.2019 (wspomnienie Św. Józefa)

Milczący Święty